Quach Van Mich
Đại tá – Bác sĩ – Thầy thuốc Nhân dân Quách Văn Mích – Nguyên Giám đốc viện y học Hàng không – Chuyên gia nghiên cứu và phát triển thực dưỡng tại Việt Nam. - Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1975, với 32 năm công tác tại Viện y học Hàng không. - Năm 2000, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc viện y học Hàng không. - Năm 2007, sau khi về hưu, ông chính thức nghiên cứu và phát triển phương pháp thực dưỡng tại Việt Nam. - Tác giả biên soạn 3 cuốn sách: Phương pháp thực dưỡng Ohsawa, Phòng ngừa và chữa bệnh ung thư bằng cách nào? Thực dưỡng miễn dịch – Một xu hướng mới của thực dưỡng Ohsawa.