Phong cách thực dưỡng hiện đại & lợi ích đến sức khoẻ

thuc duong hien dai

Thực dưỡng hiện đại vừa là một cuốn sách dạy nấu ăn vừa là một hướng dẫn thực tế để hiểu và áp dụng lối sống thực dưỡng. Cùng với thực đơn và kế hoạch ăn uống hoàn chỉnh – bao gồm chế độ ăn uống trong một ngày, giải độc ba ngày, chế độ…